מחירון

שיעורי קבוצת

שיעור ראשון 65 ₪

שיעור אחד 100 ₪

ארבעה שיעורים לחודש 360 ₪

שמונה שיעורים לחודש 640 ₪

שנים-עשר שיעורים לחודש 840 ₪

שיעורים פרטיים

שיעור יחיד 400 ₪

חמישה שיעורים 1750 ₪

עשרה שיעורים 3000 ₪

 

שיעור פרטי לשני אנשים 550 ₪

שיעור פרטי לשלושה אנשים 650 ₪

 

שיעורים קבוצתיים אונליין

שיעור יחיד 65 ₪

ארבעה שיעורים 220 ₪

שמונה שיעורים 440 ₪